Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.01.2020 23:30:21 

To‚ co tady uvádím‚ jsou mé poznatky.  Marta

Melchizedek‚ zasvěcení

 image

Kněz řádu Melchizedeků

Priest of the Order of Melchizedek

O Melchizedekovi se zmiňuje bible jako o „knězi-králi“, v knize Genesis se píše o založení řádu Melchizedeků. Slovo  Melchizedek v tomto případě znamená jednota a bratrství lidí. V hebrejštině je Melchisedech/ melkísedech = melech je král a sdch je podobné s cedakou, což je milosrdenství či dobročinnost a cdk je stejný kořen s cadikem, což je spravedlivý až svatý muž. Volně přeloženo má význam „ Král spravedlnosti“, „Mlg“ ( král ) a „Zdk“ ( správná cesta, spravedlnost ). Jinak se dá říci, že kněz řádu Melchizedeků ovládá „správné užívání vědomí a mentálních schopností“.

Většina lidí vnímá Universum a dění okolo nás čistě materialisticky a co nevidí na vlastní oči, případně na co si nemůže sáhnout, to odmítají jako dogma, pověry nebo výmysly a šarlatánství ...

Někteří z nás ale časem docházejí k poznání, že existují také jiné zákony, než ty, které si tvoříme my lidé, zákony které se nemění podle toho, kdo právě vládne. Jsou to zákony duchovní, zákony Universa, které jsou neměnné a ke kterým se dříve, či později dopracujeme všichni.

Učení řádu Melchizedeků je určeno těm, kdo jsou otevřeni přijmout změny ve svém myšlení. Je to učení určené k duchovnímu růstu. Melchizedekové jsou strážci pravdy a spravedlnosti, kterou máme každý ukrytou někde hluboko v srdci. Jsou to silné energie, které nás čistí až do hloubky buněčné paměti. Cesta Melchizedeků nás vede skrze inspiraci a učí nás rozpoznat čisté síly srdce a jejich užití. Učí nás, abychom převzali zodpovědnost za materiální svět kolem sebe a za svůj život, vede nás k vlastní síle, radosti a zodpovědnosti z tvořivého bytí.

 

Egyptští faraóni a kněží chránili tajemné vědomosti řádu Melchizedeků, přidávali vědomosti nové ke starým, aniž by původní měnili. Dnes, kdy lidstvo v novém čase dozrálo, je toto učení zase zpřístupněno většímu okruhu lidí. Na základě změny vědomí lidstva je možné toto učení dál předávat.

Učení řádu Melchizedeků se nepředává přímo. Žák dostane ve dvou částech celkem 19 zasvěcení, které zvýší energetickou frekvenci vibrací aury a jeho vědomí. Takto dostane intuitivně přístup ke starým vědomostem. Jeho intuice je opět rozpozná a po aktivaci všech zasvěcení je schopen do energií učení řádu Melchizedeků zasvěcovat druhé.

První část obsahuje 11 zasvěcení.

 

1.zasvěcení:   Shakti

Přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek tohoto řádu.

 

2.zasvěcení:   Uzemnění

Uzemňuje nás a posiluje naše vědomí reality.

 

3.zasvěcení:   Duchovní schopnosti

Toto zasvěcení nás vede k větší objektivitě, pomáhá nám správně rozlišovat a posuzovat situace z různých úhlů pohledu.

 

4.zasvěcení:   Komunikace

Pomáhá v navázání komunikace s duchovním průvodcem řádu Melchizedeků.

 

5.zasvěcení:   Integrace pravé a levé mozkové hemisféry

Aktivuje propojení a spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry.

 

6.zasvěcení:   Ochrana od alfy až po omegu

Aktivuje ochranu před negativními energiemi a nebezpečím ve všech rovinách bytí.

 

7.zasvěcení:   Rozvoj uvědomění se

Rozšiřuje pole vědomí, přináší poznání že každý čin má následek, učí nás novému pohledu na to co známe, posiluje naše sebevědomí a zvyšuje naši celkovou spiritualitu.

 

8.zasvěcení:   Rozvoj soucitu

Pomáhá nám porozumět tomu, že jsme všichni jedna rodina a pomáhá nám pochopit pojem a význam slova Jednota

 

9.Zasvěcení:   Čištění kauzálního těla

Čištění tohoto těla je další specialitou řádu Melchizedeků, pomáhá nám v lepším propojení s Vyšším Já a uvolňuje blokády v duševním a duchovním vývoji.

 

10.Zasvěcení:   Spiritualizace čakrového systému

Toto zasvěcení zvyšuje frekvenci vibrací čakrového systému a usnadňuje tak přístup k nadsmyslovému vnímání.

 

11.Zasvěcení:   Zasvěcení k získání odvahy

Odvaha je schopnost poznat svůj strach a čelit mu. Toto zasvěcení pomáhá rozvinout odvahu a čelit různým strachům jak z minulosti tak i z budoucnosti.

 

Druhá část má dalších 8 zasvěcení.

 

1. zasvěcení:   Energetizace

Toto zasvěcení pracuje na rovině 1.éterického těla aury. Místa, kde se projevují naše traumata, se obalí ochraným bílým světlem. Tím se energetizuje fyzické tělo.

 

2. Zasvěcení:   Zasvěcení do světla

Toto zasvěcení posiluje příliv světla do všech orgánů, očišťuje je a posiluje.

 

3. Zasvěcení:   Odstranění implantátů

Odstraňuje astrální nebo mimozemské implantáty z našich těl a energetických systémů.

 

4. Zasvěcení:   Vyrovnání meridiánů

Toto zasvěcení uvádí tok energie v energetických drahách našich těl do rovnováhy.

 

5. Zasvěcení:   Duchovní vzestup

Dál zvyšuje frekvence vibrací 2.emočního těla aury a tím nám umožňuje snadnější kontakt s duchovními průvodci řádu Melchizedeků.

 

6. Zasvěcení:   Zvýšení frekvence mentálního těla

Zvyšuje frekvence vibrací tentokrát 3.mentálního těla aury pro snadnější kontakt s duchovními bytostmi tohoto řádu.

 

7. Zasvěcení:   Zasvěcení do radosti

Toto zasvěcení přináší vibrace radosti a blaha. Těmito vibracemi budeme přitahovat pocity radosti do svého života.

 

8. Zasvěcení:   Zasvěcení do koule jasnosti

Energie této zlaté koule se vaším přičiněním rozroste, až se spojí s celým Universem. Získáte jistotu a důvěru ve své schopnosti, ve své spojení s bytostmi řádu Melchizedeků a se vším stvořeným.

 

   Termín a způsob zasvěcení domlouvám se zájemci individuálně. 

        Zájemce by měl mít praktické zkušenosti z jiných sytémů práce s energiemi.

Za seminář pro první část je cena 3.900,- Kč.   Za druhou část je cena 3.200,-Kč.

Semináře je možné provést ve dvou po sobě následujících dnech. Při zasvěcení na dálku probíhá každý den jedno samostatné zasvěcení, to znamená že zasvěcení první části bude trvat jedenáct dnů a druhá část dalších osm.

Cena za zasvěcení je včetně materiálů.

 

 

 

 

TOPlist