Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.01.2020 23:30:21 

To‚ co tady uvádím‚ jsou mé poznatky.  Marta

Ho´oponopono‚ nalezení svého Já

 

 

image

Obnovený proces Ho'oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska nejprve projde duchovní myslí - nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí - vědomím a osvobodí ho od energie myšlění. Nakonec se přesune do emoční mysli - podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.

 

Ho´oponopono je technika, která vychází ze starého polyneského učení Huna. Ti, kdo toto umění ovládli, se nazývají Kahunové. Můžeme si je představit jako šamany, kněze nebo léčitele. Zdraví se slůvkem Aloha, které má význam „S láskou zdravím životní sílu, která je v tobě“. Nejmocnější technikou Huny je žehnání. Není to něco, co by bylo vyhrazeno jenom kněžím nebo vyvoleným. Žehnat můžeme všichni. Žehnejte všemu a všem! Žehnejte sami sobě!

http://www.youtube.com/watch?v=ac5SGwRPv0o

 

Ve svém životě a ve svých vztazích se řídím následujícími principy:

  1. Fyzický svět je zhmotněním mých myšlenek.

  2. Jsou-li mé myšlenky toxické, vytvářejí toxickou realitu.

  3. Jsou-li mé myšlenky dokonalé, vytvářejí realitu plnou Lásky.

  4. Nesu stoprocentní zodpovědnost za vytváření své skutečnosti takové, jaká je.

  5. Jsem stoprocentně zodpovědný(á) za uzdravení toxických myšlenek, které vytvořily nemocnou realitu.

  6. Neexistuje vnější svět. Všechno existuje jako myšlenky v mé mysli.

  7. Když to funguje, je v našem životě vše tak, jak má být.


 

Existuje studie, která dokazuje, že si rozum z miliónu informačních bitů za sekundu uvědomuje pouze 15 až 20. K rozhodnutí dochází předtím, než je vědomí vytvoří a rozum si toho není vědom, ačkoliv je přesvědčen o tom, že rozhoduje.

(z knihy The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size od Tora Norretranders)


 

Rozum, vědomá mysl, věří, že je řešitelem problémů a že řídí, co se děje a co je prožíváno. Kdo ale všechno řídí, když většinu informací rozum neregistruje?

Vzpomínky, které se přehrávají, diktují, co zažívá podvědomá mysl.

Podvědomá mysl zažívá věci zprostředkovaně, napodobuje a odráží přehrávané vzpomínky.

Vědomá mysl funguje, aniž by si byla vědoma toho, že se vzpomínky přehrávají. Studie ukazují, že co vědomá mysl prožívá určují vzpomínky.

 

1) Můžeme si vybrat, zda budeme žít roli OBĚŤ

Máme pocit, že nemůžeme nic ovlivnit. Jsme výsledkem aktivit zbytku světa, který nás chce přemoci. Našimi protivníky jsou vláda, soused, společnost, zločinci nebo kdokoliv jiný. Brbláme, stěžujeme si, stávkujeme a domáháme se pomoci.

2) Pak nás osloví poznání a budeme žít roli VLÁDCE

Navštívíme kurz nebo si přečteme knihu a a objevíme svoji osobní sílu. Uvědomíme si sílu záměru, zacílení vůle. Začneme ji uplatňovat vůči svému okolí. Někdy více, jindy méně úspěšně.

3) Kdo poznal tyto role, může časem dojít do stádia PROBOUZENÍ SE

Zjistíme, že ani naše vůle není vždy stoprocentně úspěšná. Ale když necháme věci volně plynout a důvěřujeme vyšší moci, výsledky se dostaví bez velkého úsilí. Přestaneme žít programy co se vynořují z podvědomé mysli, ty které nám diktují vzpomínky a uvědomíme si jemný hlas inspirace, který k nám přináší vyšší moc prostřednictvím nadvědomé mysli. Necháme život plynout, poznáme klid a zažijeme zázraky.

Ve stádiu PROBOUZENÍ SE máme možnost volby. Naslouchat co nám nabízí inspirace, nebo ji nechat zaniknout v lomození programů vzpomínek.

Mnoho lidí má sny, které pocházejí z jejich strachu. Chtějí si zmaterializovat prosperitu, protože se bojí nedostatku peněz. Chtějí mír, protože se bojí, že by mohla vypuknout válka. Ale abychom prosperovali, musíme prosperitu milovat a abychom žili v míru, musíme milovat mír.

Skutečným tajemstvím není řízení života, nýbrž souhlas s ním. Mnoho lidí provádí vizualizace a afirmace, aby mohli manipulovat se světem. Není to nutné. Je lepší rozpouštět vzpomínky podvědomé mysli a vyčistit tuto mysl až do nulového stavu, tak aby do naší vědomé mysli vstupovala jen inspirace z mysli nadvědomé, inspirace Láskou.

V nulovém stavu je Já a Bůh. Je to stav, který předchází vstupu inspirace do naší mysli. Odtud prýští všechno po čem toužíme – hojnost, zdraví, klid a mír.

Na této stránce naleznete aktivovaný očistný obrázek http://cintamani.cz/vitale/

 

 

image

Jak uzdravit sama sebe
 

Zde jsou dva osvědčené způsoby, jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) od čehokoliv pomocí metody ho'oponopono. Pamatujte si, že to, co vidíte u druhých, je také ve vás samotných, takže veškeré uzdravování je léčením sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy. Celý svět je doslova ve vašich rukou a ve vašem vědomí.

Za prvé je tady modlitba kahuny Morrnah Nalamaku Simeony (tvůrkyně tohoto nového procesu), o které se říká, že pomohla vyléčit stovky, ne-li tisíce lidí. Je jednoduchá, ale mocná:

Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění... Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo... A tak se staň."

http://youtu.be/zjT612n3EFQ

Za druhé, způsob jakým Dr. Hew Len rád léčí je, že nejdříve říká:

„Omlouvám se“ a „Prosím, odpusť mi.“

Toto říkáte, abyste uznali, že se něco – aniž byste věděli co – dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět.

Pokud máte nadváhu, prostě jste chytili vzpomínkový program, který vám ji způsobuje. Tím, že říkáte „Omlouvám se, odpusť mi“, říkáte Božství, že vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoli za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte Božství, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.

Pak opakujete: „Miluji tě“ a „Děkuji ti“.

Slova „Miluji tě“ rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte „Děkuji ti“, vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zdali byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčení na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

Zdroj: kniha "Svět bez hranic" od Joe Vitale a Hew Lena

 

TOPlist